Інноваційні технології — це комплекс форм та методів навчання, виховання та управління, які відповідають сучасним вимогам, є новаторськими та оригінальними .

Принципи сучасних  інноваційних технологій :

 • Доцільність.
 • Взаємодія навчання та виховання .
 • Орієнтація на співпрацю .
 • Особистісно-зорієнтований підхід .
 • Використання різноманітних форм та методів .

Мета інноваційних технологій :

 • Мотивувати до навчання .
 • Зробити навчальний процес цікавим для дітей.
 • Навчати працювати діалогічно, тобто в активній взаємодії з іншими .
 • Розвивати здатність до рефлексії та самооцінки .
 • Стимулювати ініціативу.
 • Розвивати творчі здібності .
 • Створити умови для самореалізації кожної особистості .
 • Формувати компетенції, а не лише допомогти дошкільникам здобути знання .

Як впроваджувати інноваційні технології :

 • Сформулюйте мету, якої ви хочете досягти за допомогою технології .
 • Виберіть оптимальну технологію .
 • Ознайомтесь з особливостями  обраної форми роботи .
 • Опрацюйте публікації та матеріали колег, які мають досвід  використання потрібних методів .
 • Осмисліть набуту інформацію .
 • Створіть необхідні умови  для використання  технології .
 • Використайте обрану технологію .
 • Проаналізуйте, чи досягли   очікуваних результатів та     що потрібно вдосконалити .